Efektīva kokapstrāde

Kokapstrādes procesu automatizācija – ieguldījums nākotnē

Kokapstrādes procesu automatizācija, apstrādes rūpniecības galvenie jautājumi, prasības un mērķi pēdējās desmitgadēs ir ievērojami mainījušies. Tie, kas šajā nozarē darbojas pēc veciem standartiem un procesiem jau gadiem, agri vai vēlu būs jāpārstrukturē esošais kokapstrādes ražošanas process. Ieviešot piemērotāku automatizācijas tehnoloģiju, uzņēmumi kļūtu veiksmīgāki un konkurētspējīgāki tirgū. Neapšaubāmi, šī pāreja uz modernizāciju atstāj pozitīvu iespaidu arī uz valsts ekonomiku.

Automatizācija un mehanizācija kā ceļš uz attīstību

Automatizācija ietver tehnoloģiju, datorprogrammu, algoritmu vai pat robotizētu iekārtu ieviešanu ražošanas procesa posmos, kurus iepriekš veicis cilvēks.

Kokrūpniecībā joprojām ir konservatīvi un tradicionāli uzņēmumi, kas ir orientēti uz produktiem un izmanto tādas pašas kokapstrādes metodes kā pirms 50 gadiem. Tomēr tādu uzņēmumu skaits ar katru gadu sarūk. Mūsdienās arvien vairāk uzņēmumu izvēlas pārfokusēt savu uzmanību uz tirgu un klientiem. Tas nozīmē tikai to, ka uzņēmumam ir jāpalielina pakalpojumu klāsts un jāražo produkti ar augstāku pievienoto vērtību.

Lai gan koksnes apstrādes primārajā un sekundārajā posmā ir ievērojami uzlabojumi, piemēram, lieljaudas kokzāģētavas, augstas veiktspējas kokmateriālu pārstrādes iekārtas un nepārtrauktas darbības koka paneļu preses, ir jāizstrādā tādas lietas, kā jaunas procesa tehnoloģijas un ražošanas koncepcijas. Kokrūpniecības uzņēmumiem ir jāstrādā ekoloģiski efektīvi jebkurā ražošanas posmā un procesā.

Nepieciešamība pēc kvalificēta darbaspēka

Līdz ar to, ja notiek kokapstrādes procesu automatizācija un mehanizācija ir nepieciešams kvalificētāks un izglītotāks darbaspēks. Darbaspēkam jābūt pietiekami kompetentam, lai uzraudzītu un vadītu ražošanas iekārtu un procesu darbību. Ja līdz šim cilvēki ar zemu kvalifikācijas līmeni varēja atrast darbu kokapstrādes nozarē, tad nākotnē šādu vakanču būs ar vien mazāk. Uzņēmumiem būs nepieciešami iekārtu operatori ar tehniskām zināšanām. Vairākās valstīs kokapstrādes un citi uzņēmumi saskaras ar kvalificēta darbaspēka deficītu, kā rezultātā ievērojami palielināsies personāla apmācība šādās konkrētās jomās.

Ja domājat par savas kokzāģētavas modernizēšanu un efektivitātes uzlabošanu, ņemiet vērā, ka ieguldījumi viedajās iekārtās, kas sākotnēji ir liels ieguldījums, ne tikai palielinās ražošanas un pārstrādes procesu efektivitāti un pievienoto vērtību, bet arī atvērs jaunu tirgu iespējas un ietaupīs naudu uz pieaugošajām darbaspēka izmaksām.

Related Posts